2019-02-18 always 1.0 2019-02-17 always 1.0 2019-02-16 always 1.0 2019-02-15 always 1.0 2019-02-14 always 1.0 2019-02-13 always 1.0 2019-02-12 always 1.0 2019-02-08 always 1.0 2019-02-07 always 1.0 2019-02-06 always 1.0 2019-02-05 always 1.0 2019-02-05 always 1.0 2019-02-04 always 1.0 2019-02-04 always 1.0 2019-02-02 always 1.0 2019-02-01 always 1.0 2019-01-30 always 1.0 2019-01-29 always 1.0 2019-01-26 always 1.0 2019-01-25 always 1.0 2019-01-22 always 1.0 2019-01-10 always 1.0 2019-01-08 always 1.0 2019-01-04 always 1.0 2018-12-29 always 1.0 2018-12-28 always 1.0 2018-12-17 always 1.0 2018-10-29 always 1.0 2018-10-29 always 1.0 2018-10-29 always 1.0 2018-10-24 always 1.0 2018-09-10 always 1.0 2018-09-10 always 1.0 2018-07-02 always 1.0 2018-06-28 always 1.0 2018-06-26 always 1.0 2018-06-22 always 1.0 2018-06-21 always 1.0 2018-06-15 always 1.0 2018-06-15 always 1.0 2018-06-14 always 1.0 2018-06-14 always 1.0 2018-06-13 always 1.0 2018-06-11 always 1.0 2018-06-09 always 1.0 2018-06-08 always 1.0 2018-06-07 always 1.0 2018-06-06 always 1.0 2018-06-05 always 1.0 2018-06-04 always 1.0 2018-06-02 always 1.0 2018-06-01 always 1.0 2018-05-31 always 1.0 2018-05-30 always 1.0 2018-05-29 always 1.0 2018-05-28 always 1.0 2018-05-27 always 1.0 2018-05-26 always 1.0 2018-05-25 always 1.0 2018-05-24 always 1.0 2018-05-23 always 1.0 2018-05-22 always 1.0 2018-05-19 always 1.0 2018-05-18 always 1.0 2018-05-17 always 1.0 2018-05-14 always 1.0 2018-05-12 always 1.0 2018-05-11 always 1.0 2018-05-10 always 1.0 2018-05-09 always 1.0 2018-05-07 always 1.0 2018-05-05 always 1.0 2018-05-04 always 1.0 2018-05-03 always 1.0 2018-05-02 always 1.0 2018-04-28 always 1.0 2018-04-27 always 1.0 2018-04-26 always 1.0 2018-04-25 always 1.0 2018-04-24 always 1.0 2018-04-20 always 1.0 2018-04-19 always 1.0 2018-04-18 always 1.0 2018-04-17 always 1.0 2018-04-13 always 1.0 2018-04-11 always 1.0 2018-04-10 always 1.0 2018-04-08 always 1.0 2018-04-04 always 1.0 2018-04-02 always 1.0 2018-03-30 always 1.0 2018-03-28 always 1.0 2018-03-26 always 1.0 2018-03-23 always 1.0 2018-03-14 always 1.0 2018-03-13 always 1.0 2018-03-12 always 1.0 2018-03-08 always 1.0 2018-03-08 always 1.0 2018-03-07 always 1.0 2018-03-06 always 1.0 2018-03-05 always 1.0 2018-03-04 always 1.0 2018-03-04 always 1.0 2018-03-02 always 1.0 2018-03-01 always 1.0 2018-03-01 always 1.0 2018-02-28 always 1.0 2018-02-28 always 1.0 2018-02-27 always 1.0 2018-02-27 always 1.0 2018-02-27 always 1.0 2018-02-26 always 1.0 2018-02-26 always 1.0 2018-02-25 always 1.0 2018-02-25 always 1.0 2018-02-24 always 1.0 2018-02-23 always 1.0 2018-02-23 always 1.0 2018-02-21 always 1.0 2018-02-21 always 1.0 2018-02-13 always 1.0 2018-02-13 always 1.0 2018-02-10 always 1.0 2018-02-10 always 1.0 2018-02-08 always 1.0 2018-02-08 always 1.0 2018-02-07 always 1.0 2018-02-07 always 1.0 2018-02-07 always 1.0 2018-02-06 always 1.0 2018-02-06 always 1.0 2018-02-05 always 1.0 2018-02-05 always 1.0 2018-02-03 always 1.0 2018-02-02 always 1.0 2018-02-01 always 1.0 2018-01-31 always 1.0 2018-01-30 always 1.0 2018-01-30 always 1.0 2018-01-29 always 1.0 2018-01-29 always 1.0 2018-01-27 always 1.0 2018-01-27 always 1.0 2018-01-27 always 1.0 2018-01-26 always 1.0 2018-01-26 always 1.0 2018-01-26 always 1.0 2018-01-25 always 1.0 2018-01-25 always 1.0 2018-01-25 always 1.0 2018-01-24 always 1.0 2018-01-24 always 1.0 2018-01-24 always 1.0 2018-01-23 always 1.0 2018-01-23 always 1.0 2018-01-23 always 1.0 2018-01-22 always 1.0 2018-01-22 always 1.0 2018-01-22 always 1.0 2018-01-20 always 1.0 2018-01-20 always 1.0 2018-01-20 always 1.0 2018-01-19 always 1.0 2018-01-19 always 1.0 2018-01-19 always 1.0 2018-01-18 always 1.0 2018-01-18 always 1.0 2018-01-18 always 1.0 2018-01-17 always 1.0 2018-01-17 always 1.0 2018-01-17 always 1.0 2018-01-17 always 1.0 2018-01-16 always 1.0 2018-01-15 always 1.0 2018-01-11 always 1.0 2018-01-08 always 1.0 2017-12-28 always 1.0 2017-12-25 always 1.0 2017-12-23 always 1.0 2017-12-20 always 1.0 2017-12-07 always 1.0 2017-11-24 always 1.0 2017-11-16 always 1.0 2017-10-30 always 1.0 2017-10-23 always 1.0 2017-10-20 always 1.0 2017-10-09 always 1.0 2017-09-27 always 1.0 2017-09-20 always 1.0 2017-08-31 always 1.0 2017-08-22 always 1.0 2017-08-17 always 1.0 2017-07-26 always 1.0 2017-07-21 always 1.0 2017-07-18 always 1.0 2017-07-09 always 1.0 2017-06-29 always 1.0 2017-06-19 always 1.0 2019-02-13 always 1.0 2017-06-13 always 1.0 2017-06-03 always 1.0 2017-05-25 always 1.0 2017-05-19 always 1.0 2017-05-09 always 1.0 2017-05-02 always 1.0 2017-04-26 always 1.0 2017-04-21 always 1.0 2017-04-17 always 1.0 2017-04-13 always 1.0 2017-04-08 always 1.0 2017-03-31 always 1.0 2017-03-27 always 1.0 2017-03-23 always 1.0 2017-03-16 always 1.0 2017-03-13 always 1.0 2017-03-07 always 1.0 2017-02-23 always 1.0 2017-02-20 always 1.0 2017-02-18 always 1.0 2017-02-13 always 1.0 2017-02-06 always 1.0 2017-01-08 always 1.0 2017-01-05 always 1.0 2016-12-26 always 1.0 2016-12-21 always 1.0 2016-12-16 always 1.0 2016-12-10 always 1.0 2016-12-05 always 1.0 2016-12-01 always 1.0 2016-11-28 always 1.0 2019-02-13 always 1.0 2016-11-15 always 1.0 2018-06-02 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-01-16 always 1.0 2018-01-16 always 1.0 2018-01-16 always 1.0 2018-01-16 always 1.0 2018-01-16 always 1.0 2018-01-16 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-01-16 always 1.0 2018-01-16 always 1.0 2018-01-16 always 1.0 2018-01-16 always 1.0 2018-01-16 always 1.0 2018-01-16 always 1.0 2018-01-16 always 1.0 2016-09-29 always 1.0 2018-01-16 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2016-09-06 always 1.0 2016-09-06 always 1.0 2016-07-29 always 1.0 2016-07-29 always 1.0 2018-01-16 always 1.0 2016-09-06 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2019-06-24 always 1.0 2019-07-02 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2016-09-28 always 1.0 2016-11-01 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2016-09-28 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2016-09-28 always 1.0 2016-09-28 always 1.0 2016-09-28 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2016-09-28 always 1.0 2016-09-28 always 1.0 2016-09-28 always 1.0 2016-09-28 always 1.0 2016-09-28 always 1.0 2016-09-28 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2016-09-28 always 1.0 2016-09-28 always 1.0 2016-09-28 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2016-09-28 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2016-09-28 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2016-09-27 always 1.0 2018-09-20 always 1.0 2018-05-03 always 1.0 2016-12-01 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2016-12-01 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-20 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-03-24 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2016-09-29 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2016-09-29 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2019-08-16 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2016-08-15 always 1.0 2016-08-15 always 1.0 2016-08-15 always 1.0 2016-09-06 always 1.0 2016-09-06 always 1.0 2016-09-06 always 1.0 2016-09-06 always 1.0 2016-09-06 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2016-09-27 always 1.0 2018-03-27 always 1.0 2018-09-20 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2019-09-19 always 1.0 2018-09-20 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-13 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-14 always 1.0 2019-05-15 always 1.0 2018-09-14 always 1.0 2018-10-09 always 1.0 2018-09-14 always 1.0 2018-09-14 always 1.0 2018-09-14 always 1.0 2018-09-14 always 1.0 2018-09-14 always 1.0 2018-09-20 always 1.0 2018-09-14 always 1.0 2018-09-14 always 1.0 2018-09-14 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-21 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-13 always 1.0 2018-09-19 always 1.0 2018-09-19 always 1.0 2018-09-14 always 1.0 2018-09-13 always 1.0 2018-09-18 always 1.0 2018-09-19 always 1.0 2018-09-13 always 1.0 2018-09-13 always 1.0 2018-09-13 always 1.0 2018-09-13 always 1.0 2018-09-14 always 1.0 2018-10-09 always 1.0 2018-09-19 always 1.0 2018-09-19 always 1.0 2018-09-19 always 1.0 2018-09-19 always 1.0 2018-09-19 always 1.0 2018-09-19 always 1.0 2018-09-19 always 1.0 2018-09-19 always 1.0 2019-09-19 always 1.0 2019-09-19 always 1.0 新疆时时彩喜乐彩查询 幸运农场 美国职业棒球比分怎么算 3d开机号 排球体育比分直播 球探网球比分直播 完整500足球比分直播 广东好彩1 在那个网站看竞彩比分 快乐双彩 14场足彩即时赔率 澳洲幸运8 天津快乐10分 实时nba比分 体彩 大赢家比分直播 广西快三